Nederlandse Ambassade in Singapore en Brunei, Singapore

Prof. Mark van Loosdrecht wint Lee Kuan Yew Water Prize 2012

Prof. Mark van Loosdrecht van de TU Delft is de winnaar van de Lee Kuan Yew Water Prize 2012.

Prof van Loosdrecht krijgt deze zeer prestigieuze onderscheiding voor zijn bijdragen aan de verduurzaming van afvalwaterzuiveringstechnologie. De prijs wordt op maandag 2 juli uitgereikt tijdens de Singapore International Water Week.

Professor Van Loosdrecht krijgt de prijs vooral voor de ontwikkeling van een innovatief biologisch proces waarmee afvalwater op een relatief goedkope, robuuste en duurzame wijze gezuiverd kan worden. Dit proces, Anammox genaamd, reduceert het energieverbruik, de hoeveelheid gebruikte chemicaliën en de CO2-uitstoot.

‘Ik ben werkelijk vereerd met de toekenning van de meest prestigieuze onderscheiding voor watertechnologie. Het betekent een extra stimulans om er voor te zorgen dat mijn research zal blijven bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen die toepasbaar zijn in de moderne wereld en die tegelijk de kwaliteit van ons kostbare water beschermen’, zegt Van Loosdrecht.

De kern van het Anammox-proces wordt gevormd door een unieke groep bacteriën, in de jaren negentig ontdekt door onderzoekers van de TU Delft onder leiding van prof. Kuenen, die in staat zijn om ammonium zonder zuurstof en andere hulpmiddelen om te zetten in het volstrekt schadeloze stikstofgas.
Biologische stikstofverwijderingssystemen zullen wereldwijd met Anammox een flinke energiebesparing realiseren. Voor moderne landen wordt geschat, dat traditionele afvalwaterzuivering 1 tot 3 procent van het totale energieverbruik voor haar rekening neemt.

Van Loosdrecht was intensief betrokken bij de bouw van de eerste Anammox-demonstratieplant door Paques bv, in Rotterdam. In 2011 waren er wereldwijd elf volledige Anammox-plants in werking; in meer dan dertig andere plants worden er varianten van het proces toegepast.
Behalve voor Anammox, wordt Van Loosdrecht met deze Award ook geëerd voor de ontwikkeling van andere technologieën, zoals Sharon, BABE en bovenal aeroob korrelslib ‘Nereda®’. Van Loosdrecht: ‘Nereda® en Anammox zijn beide korrelslib-technologieën. Korrelslibtechnologie is echt een Nederlandse ontwikkeling, ooit gepionierd door de Delftse alumnus prof. Gatze Lettinga.’

Kern van het Nereda-proces is, net als bij Anammox, een groep micro-organismen die afvalstoffen omzet in onschadelijke stoffen; indit geval niet alleen ammonium maar ook fosfaat en oragnische koolstof.. In conventionele zuiveringen vormen deze micro-organismen vlokken die slechts langzaam van het gezuiverde water kunnen worden afgescheiden. In het Nereda-proces vormen de micro-organismen ook compacte slibkorrels die snel naar de bodem zakken. Die compacte korrels zorgen voor een spectaculaire toename van de verwerkingssnelheid van de reactor, er wordt significant energie bespaard en het water wordt nog schoner. Ook is een ruimtebesparing tot wel 75 procent mogelijk, omdat de gebruikelijke grote nabezinkbakken niet meer nodig zijn. Momenteel wordt het Nereda-onderzoek bij de TU Delft voortgezet met steun van STOWA en advies- en ingenieursbureau DHV.

De Nereda-technologie wordt gezien als belangrijke nieuwe Nederlandse innovatie en staat aan de vooravond van brede internationale doorbraak. Op dit moment draaien er al diverse industriële praktijkinstallaties in Nederland, en zijn in Portugal en Zuid-Afrika full-scale demo-installaties voor huishoudelijk afvalwater. Onlangs is de eerste full-scale installatie voor huishoudelijk afvalwaterzuivering van Waterschap Veluwe gerealiseerd. Daarnaast is een groot aantal installaties in voorbereiding, onder andere voor gemeente Stellenbosch in Zuid-Afrika, het Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Regge en Dinkel.

Van Loosdrecht, ook principle researcher bij KWR Watercycle Research Institute: ‘Nederland speelt een voortrekkersrol op watertechnologie-gebied, zeker met Anammox en Nereda®. Een goede samenwerking van universiteiten, Waterschappen en bedrijven bij onderzoek en ontwikkeling ligt daar mede aan ten grondslag. Zeker de openheid van Waterschappen om over innovatie mee te denken en ruimte te geven, is daarbij van belang.’