Nederlandse Ambassade in Singapore en Brunei, Singapore

Zaken doen

Het bevorderen van de economische en betrekkingen tussen Singapore en Nederland is één van de kerntaken van de ambassade in Singapore. We bieden steun aan Nederlandse bedrijven die al in Singapore actief zijn of erover denken dat te worden. Ook geven we advies aan Singaporese bedrijven die interesse hebben in investeringen in Nederland. Meer specifiek geeft de ambassade gedetailleerde informatie over een aantal kansrijke sectoren, waar Nederland in Singapore toegevoegde waarde kan bieden, zoals water, “lifesciences”, “high-tech”  en “food & nutrition”. Daarnaast kan ook informatie worden verstrekt over andere sectoren, zoals energie en de creatieve industrie.

In de economische afdeling van de ambassade zijn twee handelsmedewerkers, drie medewerkers van het Innovatie Attache Netwerk en twee medewerkers van het ‘Netherlands Foreign Investment Agency’ werkzaam en een beleidsmedewerker op het gebeid van landbouw.

Het Innovatie Attaché Netwerk zet zich in voor R&D samenwerking tussen Nederlandse en Singaporese bedrijven, kennisinstellingen en overheidsdiensten. Ze informeren over Singaporese ontwikkelingen op het gebied van innovatie, van technologische ontwikkelingen tot het overheidsbeleid, en beantwoorden vragen uit de Nederlandse R&D gemeenschap. Daarnaast assisteren de Innovatie Adviseurs bij het leggen van R&D-contacten in Singapore (matchmaking) en organiseren zij missies en netwerkbijeenkomsten. Voor meer informatie kijkt u op www.ianetwerk.nl of neemt u contact op met het IA Netwerk Singapore via svb@nost.org.sg

Het Netherlands Foreign Investment Agency is verantwoordelijk voor de promotie, ontwikkeling en uitbreiding van nieuwe en bestaande buitenlandse bedrijfsactiviteiten in Nederland. NFIA assisteert bedrijven bij het verzamelen van informatie tot het implementeren van het project en alle fases daartussen. Deze diensten zijn vertrouwelijk en kosteloos. Voor meer informatie kijkt u op investinholland.com of neemt u contact op met NFIA in Singapore: info@nfia-singapore.com.

Informatie over zaken doen in Singapore
De ambassade verschaft informatie over kansen, veelbelovende sectoren en mogelijke zakenpartners in Singapore. Ook kunnen we u informeren over Singaporese regelgeving ten aanzien van zakendoen, waaronder het opzetten van een bedrijf. Waar nodig kunnen wij u doorverwijzen naar relevante (overheids)organisaties of gespecialiseerde dienstverleners. U kunt informaten vinden op de volgende websites:

Handelsverzoeken

  • Stuur een e-mail met uw informatieverzoek aan de ambassade via sin-ez@minbuza.nl;
  • Neem contact op met de marktadviseur van RVO om een vraag te stellen:
    Tel: +31 (0)88 042 42 42
    Contactformulier RVO

Zakenpartnerscan
U kunt een Zakenpartnerscan aanvragen via RVO. Deze scan biedt u een uitgebreid overzicht van potentiële zakenpartners in Singapore. Tijdens een intake gesprek met RVO wordt het profiel besproken van het soort partner dat u zoekt. De ambassade zoekt vervolgens mogelijke partners en contacteert deze om hun interesse te peilen. Deze uitgebreide dienstverlening kost 500 Euro. Contact: Contactformulier RVO.

Volgen van kansen
De ambassade volgt voortdurend mogelijke zakelijke kansen, met name in de prioritaire sectoren die hierboven genoemd zijn. Relevante ‘leads’, inclusief tenders en beleidsontwikkelingen, worden gepubliceerd op de website van RVO (via het kansenoverzicht of de landenpagina > ontdek kansen in Singapore),  maar kunnen u op verzoek ook rechtstreeks worden toegezonden.

Ondersteuning van handelsmissies en individuele zakelijke bezoeken
Wij ondersteunen – of organiseren in samenwerking met RVO – inkomende en uitgaande handelsmissies van en naar Singapore. Informatie over dergelijke missies wordt gepubliceerd op deze website en via RVO. Wij bieden ook ondersteuning aan individuele bedrijven die naar Singapore reizen in het leggen van contacten met overheidsorganisaties of private sector partijen.

Netwerkgelegenheden
De ambassade organiseert regelmatig netwerk-evenementen voor Nederlandse bedrijven met Singaporese partijen. Dit kunnen algemene recepties of bijeenkomsten zijn maar ook thematische seminars of ontvangsten voor inkomende missies. Vaak wordt hierbij samengewerkt met andere organisaties, zoals DutchCham. Wij bieden met zulke bijeenkomsten een gelegenheid om ervaring uit te wisselen en mogelijke partners te ontmoeten.

Handelsbemiddeling buiten de ambassade

DutchCham Singapore

De Dutch Chamber of Commerce (“DutchCham) is een onafhankelijke non-profit organisatie die de belangen van Nederlandse bedrijven in Singapore behartigt. De missie van de DutchCham is het bevorderen van de belangen van het in Singapore aanwezige Nederlandse bedrijfsleven. DutchCham verstrekt informatie aan cliënten en onderhoudt een regelmatige dialoog met partners en overheid.

Dutch Chamber of Commerce in Singapore
Tel: +65 6536 7750

E-mail: info@dutchcham.sg
Website: www.dutchcham.sg

Holland Trade

Holland Trade is een Engelstalige website van het RVO. De site biedt informatie onderverdeeld in categorieën als Nederlandse economie - met informatie over economische ontwikkelingen, import en export etc. - , marktinformatie - sector analyses en publicaties, nieuwe producten etc. - en informatie voor het bedrijfsleven.

www.hollandtrade.com